Vyhledávání

Co:Kde: Spojka:
Jak hledat
  • Vraz nebo vrazy (minimln 3 znaky) kter hledte, zadejte do pole "Co". Pokud hledte souslov, uzavete je do uvozovek nap. "hledan text".
  • Ped slovo kter chcete vylouit zadejte znamnko mnus nap. hledan -text budou se prohledvat poloky kter obsahuj slovo hledan, ale ne slovo text.
  • V rozevrac nabdce "Kde" vyberte st webu, kter se bude prohledvat. Pokud zvolte "vude", budou se prohledvat vechny sti webu. Maximln se vak zobraz deset vsledk z kad sti. Pokud zvolte v nabdce konkrtn st, budou vrceny vechny vsledky.
  • Nabdkou "Spojka" urte vztah mezi jednotlivmi slovy. Volba "nebo" vrt vsledek, pokud se v textu bude vyskytovat alespo jedno ze slov nebo souslov, volba "a" vrt jen vsledek obsahujc vechna slova uren pro vyhledvn.